Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

Детальніше

13.01.2020

Профспілки на захисті трудових прав громадян

9 січня 2020 року, у місті Києві відбулося засідання Президії Професійної спілки працівників охорони здоров'я України. У заході узяв участь голова Донецької обласної організації Профспілки - Валерій Іванович Доценко. За фактом розгляду актуальних питань діяльності Профспілки - були ухвалені відповідні постанови, у тому числі і "Про урядовий законопроект «Про працю» та депутатський законо-проект щодо діяльності профспілок". Члени Президії Профспілки, заслухавши інформацію Голови Профспілки Вікторії Миколаївни Коваль щодо реєстрації у Верховній Раді України ініційованого Кабінетом Міністрів України проекту Закону про працю (реєстр. № 2708 від 28.12.2019) та ініційованого народними депутатами України проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок) (реєстр. № 2681 від 27.12.2019), окрім іншого, постановили:

- Звернутися до Президента України, Голови Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, депутатів Верховної Ради України, які є ініціаторами законопроєкту № 2681, а також до Федерації професійних спілок України із заявою про неприйнятність звуження змісту та обсягу конституційних прав і свобод членів Профспілки, а також обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, втручання у їх внутрішньостатутну діяльність під час прийняття законів та інших нормативно-правових актів.
- Взяти участь у заходах, що організовуються Федерацією професійних спілок України, її членськими організаціями, Спільним представницьким органом всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні на захист конституційних, трудових і соціально- економічних прав працівників та  діяльності профспілок, зокрема:

- пікетуванні Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України 15 січня 2020 року;

- у Всеукраїнському профспілковому віче 16 січня 2020 року.


Профспілковий аналіз проекту Закону "Про працю" (реєстр.номер 2708) зазначає, що згідно з інформацією з офіційного веб-порталу Верховної Ради України законопроєкт зареєстрований 28 грудня 2019 року. Проте, текст законопроєкту та супровідні документи до нього, зокрема, пояснювальна записка та порівняльна таблиця стали доступні для завантаження лише 03 січня 2020 року. Законопроєкт в опублікованій редакції не направлявся для розгляду та погодження Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

27 грудня 2019 року на адресу СПО об’єднань профспілок надійшов лист
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
(з додатками на 140 сторінках) про розгляд та погодження в одноденний термін
проєкту Закону України «Про працю».  В цей же день зазначений законопроєкт розглянуто на засіданні Кабінету Міністрів України, під час якого Головою СПО об’єднань профспілок Григорієм Осовим акцентовано увагу на грубому порушенні головним розробником норм законів України «Про Кабінет Міністрів України» (стаття 20), «Про соціальний діалог» (стаття 8), вимог Регламенту Кабінету Міністрів України (пункт 7 § 33) та положень Генеральної угоди на 2019-2021 роки (пункт 4.2.), щодо узгоджувальних процедур зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок по законопроєктах, що стосуються соціально-трудових відносин.

Прем’єр-міністр України таку поспішність обґрунтував необхідністю виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» від 20 вересня 2019 року № 713/2019, положеннями якого Кабінету Міністрів України було, зокрема, доручено до 1 січня 2020 року забезпечити розроблення та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оновлення законодавства про працю.
Звертаємо увагу, що вказане доручення Президента України не передбачало скасування Кодексу законів про працю України. За результатами опрацювання законопроєкту № 2708, з урахуванням висловлених обласними організаціями Профспілки зауважень вбачається, що
прийняття його у запропонованій редакції призведе до знищення кодифікації трудового законодавства, розбалансування відповідної галузі права, звуження змісту та обсягу, а також порушення конституційних, зокрема, трудових прав працівників, суттєво обмежить права і гарантії діяльності профспілок.


До основних недоліків законопроекту № 2708 можна також віднести:

- зменшення мінімальних гарантій щоденного та щотижневого відпочинку, погіршення умов, спрямованих на сприяння повноцінному відпочинку працівників (надання другого дня щотижневого дня відпочинку як правило підряд з загальним вихідним днем);
- зменшення кількості передбачених законом оплачуваних відпусток (щорічних основних відпусток працівникам окремих професій з особливими умовами праці, щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, за особливий характер праці, відпусток працівникам, які мають дітей, соціальних відпусток), а також відпусток без збереження заробітної плати, які надаються в обов’язковому порядку;
- виключення із закону вичерпного переліку випадків, коли допускається залучення працівників до надурочних робіт, роботи у вихідні та святкові (неробочі) дні, а також відкликання з відпустки;

- скасування заборони залучення жінок, які мають дітей віком до трьох років до надурочних робіт та роботи в нічний час;
- скасування граничних розмірів застосування надурочних робіт протягом року;
- неврегульованість питань щодо порядку застосування дисциплінарних стягнень, як передумови до звільнення працівника за ініціативою роботодавця;

- скасування механізмів індексації заробітної плати та компенсації працівникам частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;
- відсутність норми про те, що мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (Проектом пропонується встановити мінімальний оклад (тарифну ставку) у розмірі, не меншому за 50 відсотків мінімальної заробітної плати);

- нівелювання поняття структури заробітної плати, яка передбачає основну, додаткову зарплату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати;

- нормативна неврегульованість питань оплати праці працівників, зайнятих на роботах із важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для життя і здоров’я, зокрема, доплат за роботу у важких і шкідливих умовах праці;

- погіршення гарантованих умов оплати праці у разі виконання працівником надурочних робіт, роботи у вихідні, святкові (неробочі) дні;

- виключення із закону заборони залучення жінок, що мають дітей до 3 років до нічних, надурочних робіт;

- погіршення умов звільнення працівника, у зв’язку з відмовою працювати у змінених умовах праці (для працівників, які пропрацювали у цього роботодавця менше 10 років);

- пом’якшення матеріальної відповідальності роботодавця у разі порушення строків розрахунку з працівником;

- скасування вичерпного переліку випадків, коли з працівником може укладатися договір повної матеріальної відповідальності при виконанні визначених трудовим договором робіт (у зв’язку з незастосуванням на території України акти органів державної влади і управління Союзу РСР та Української РСР з питань трудових відносин).

Перелічені та деякі інші положення законопроєкту № 2708 не відповідають приписам частини 3 статті 22 Конституції України, згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (у даному випадку передбачених статтями 43, 45 Основного Закону).Аналіз проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок), виявив наступне. Законопроєкт містить у собі ризики знищення профспілкового руху в України, зокрема, шляхом:

- позбавлення професійних спілок права брати участь у розгляді проєктів нормативно-правових актів, які стосуються регулювання трудових, соціальних, економічних відносин органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідних профспілок, об'єднань профспілок;

- звільнення роботодавця від обов’язку зі створення умов діяльності профспілок на підприємстві, в установі, організації;

- позбавлення профспілок повноважень зі здійснення захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

- позбавлення профспілки, до лав якої входять особи, які відносяться до керівного персоналу підприємства, установи, організації можливості виступати представником працівників у колективних переговорах;

- скасування окремих елементів механізму гарантій для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів;

- позбавлення права професійних спілок ініціювати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди;

- унеможливлення створення та діяльності первинних профспілкових організацій у навчальних закладах особами, що навчаються;

- встановлення імперативних приписів щодо організації внутрішньостатутної діяльності професійних спілок (утворення контрольних комісій за діяльністю об’єднань профспілок);

- визнання майна профспілок, їх об’єднань колишнього Союзу РСР і УРСР, розташованого на території України та яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало у їх віданні, володінні та/або користуванні - державним майном.

 

Фахівцями Федерації професійних спілок України після опрацьовання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» (реєстр. № 2681) також підготовлено відповідний правовий Експертний висновок.

 

 


Слідкуйте за перебігом подій на нашому сайті!


 Новини

18.09.20
Вітаємо спілчан!
15.09.20
До уваги керівників закладів охорони здоров’я!
09.09.20
Відбулась зустріч з представниками НСЗУ
09.09.20
Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2020 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 010203040506
0708
09
10111213
14151617181920
21222324252627
2930 

Фотодокументи