Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

На захисті працівників СЕС

БЕЗ КОМЕНТАРІВ (поки що)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2017 р. № 348

Київ

Деякі питання Державної
санітарно-епідеміологічної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відмінити рішення про реорганізацію Державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

2. Ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу.

3. Покласти на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів завдання і функції з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та із здійснення контролю (нагляду) за дотриманням вимог санітарного законодавства (крім функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників).

4. Утворити комісію з ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Затвердити головою комісії Голову Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Лапу Володимира Івановича.

Голові комісії:

затвердити її персональний склад;

забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної санітарно-епідеміологічної служби;

поінформувати Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

Прем’єр-міністр України                                    В. ГРОЙСМАН

 

Офіційна позиція Уряду

________________________________________________

 

  

Суд скасував реорганізацію ДержСЕС України. Що далі?

Інтерв'ю заст.голови з правової роботи Донецької обласної организації профспілки працівників охорони здоров'я України представника Профспілки та осіб, які приєднувалися до скарг по справі 826/19610/14- Маловичка Сергія Павловича газеті "Ваше здоров'я" № 7 за 19.02.2016р. "Суд скасував реорганізацію ДСЕС. Що далі?"

Додатково дивиться статтю у газеті "Ваше здоров'я" № 5-6 за 05.02.2016р. "Справа ДСЕС: правий той, у о кого більше прав?". 

 

_________________________________________________________

18.02.2016

Подробиці перемоги у справі захисту працівників ДержСЕС України

16 лютого п.р.  отримано повний текст постанови Київського апеляційного адміністративного суду по справі 826/19610/14. За результатами аналізу судового рішення, вбачається переважне співпадіння вимог Профспілки з позицією колегії суддів  стосовно  визнання протиправною та скасування постанови Кабінету Міністрів України № 442 від 10.09.2014р. в частині реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України (далі  – Постанова 442). Так, задовольняючи вимоги Профспілки та скасовуючи незаконне рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.12.2015р.  і протиправні норми Постанови 442, суд  апеляційної інстанції виділив наступне:

            1. Колегія суддів, розглядаючи дану справу приходить до висновку про юридичну значимість для Професійної спілки працівників охорони здоров’я України Постанови 442, законність якої була предметом судового розгляду у справі.

            Тому, реалізація спірної постанови КМ України зачіпає права, свободи та інтереси безпосередньо членів Профспілки, що підтверджується висновками ухвали Вищого адміністративного суду України від 23 вересня 2015 року. 

 

            2. Кабмін не надав доказів погодження проекту оскаржуваної Постанови №   442 з усіма заінтересованими органами, в тому числі з Міністерством охорони здоров'я України та Державною санітарно-епідеміологічною службою України, а також доказів існування обставин, які дозволяють виносити проект на розгляд без погодження.

            3. Всупереч положенням пункту 1 параграфу 37 Регламенту Кабміну, проект оскаржуваного акта не був надісланий заінтересованим органам - Міністерству охорони здоров'я України та Державній санітарно-епідеміологічній службі України  перед його внесенням на розгляд засідання Кабінету Міністрів України.

            4. Постанова 442 в частині реорганізації ДержСЕС прямо стосується регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, а отже - проект акта підлягав в обов'язковому порядку надсиланню уповноваженому представнику всеукраїнських профспілок, їх об'єднань.

            Згідно  з матеріалами справи та пояснень представника КМ України, в порушення пункту 7 параграфу 33 Регламенту Кабміну проект Постанови не надсилався уповноваженому представнику всеукраїнських профспілок, зокрема на адресу Професійної спілки працівників охорони здоров'я України.

            5. Пунктами 2, 3 параграфу 34 Регламенту встановлено, якщо реалізація акта потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, розробник проводить необхідні фінансово-економічні розрахунки.

            Згідно розділу 4 пояснювальної записки до проекту постанови № 442, реалізація положень проекту постанови не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів. Однак, КМ України не надано суду жодних обґрунтувань прийняття такої доповідної записки без фінансово-економічних розрахунків, зроблених за методикою, що розробляється та затверджується Мінфіном під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів.

            6. Реалізуючи Постанову 442, Кабмін  прийняв постанову № 749 від 23.09.2015 року «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85», якою вилучені працівники Державної санітарно-епідеміологічної служби України з числа Граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

            Таким чином, Кабміном  порушено вимоги параграфу 34 Регламенту Кабміну, оскільки постанова КМУ № 442 прийнята без здійснення необхідних фінансово-економічних розрахунків із визначенням джерел покриття витрат, пов'язаних із реорганізацією, з наступним вивільненням працівників Держсанепідслужби та функціонуванням новоутвореного органу - Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

            7. Згідно зі  схемою спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади, Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою КМУ № 442, Кабінетом Міністрів України безпосередньо спрямовується і координується Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

            Однак, як встановлено під час розгляду справи щодо згаданої Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту, змінено та перекладено спрямування і координування на Міністерство аграрної політики України, яке жодним чином не входить до системи органів виконавчої влади у галузі охорони здоров'я і не має своїм завданням забезпечення реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

            8. На виконання Постанови №   442 були попереджені працівники, наприклад,  ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» про наступне можливе вивільнення у зв'язку з реорганізацією, аналогічна ситуація виникла і в інших регіонах, що зумовило звернення Професійної спілки працівників охорони здоров'я України за захистом прав працівників охорони здоров'я до суду.

            З урахуванням наведених обставин колегія суддів дійшла висновку, що прийняття Постанови № 442 стосується соціально-трудової сфери, а отже потребувала обов'язкового проведення консультацій з громадськістю відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996.

Згідно з пунктом 3 Порядку № 996 консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

            9. Щодо посилання Кабміну на  проведення обговорення проекту  постанови із реанімаційним пакетом реформ сектору підтримки реформ, яке також було прийняте до уваги судом першої інстанції, колегія Київського апеляційного адміністративного суду критично віднеслась до такого обговорення, та зазначила, що суд першої інстанції, помилково вважав за достатнє обговорення проекту оскаржуваної Постанови № 442 з представниками міжнародних організації, і ототожнив з представниками громадськості "Центр підтримки реформ", який був створений при Уряді «громадськими активістами разом із міністрами, як майданчик для тиску та співпраці активістів РПР з Кабміном» та до складу якого входив з боку Уряду і Міністр Кабінету Міністрів.

            Обговорення із окремими об'єднаннями громадян, зокрема із реанімаційним пакетом реформ сектору підтримки реформ не є громадським обговоренням, оскільки дані об'єднання не входять до інституту громадянського суспільства.

            10. Фактичні обставини у даній справі, свідчать про порушення не лише Регламенту Кабміну та процедури прийняття нормативно-правових актів, а й про порушення частин 1, 4 статті 3, статті 40, частини 6 статті 51 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»  та критеріїв законності рішень суб'єкта владних повноважень, зокрема щодо необхідності діяти обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення.

   

_____________________________________________________________

08.02.2016

ПЕРЕМОГА ПРОФСПІЛКИ у справі по ДержСЕС: СУД ВИЗНАВ РЕОРГАНІЗАЦІЮ Служби НЕЗАКОННОЮ!

Сьогодні відбулося остаточне засідання Київського апеляційного адміністративного суду (далі – КААС), за результатом якого, було задоволено апеляційну скаргу Професійної спілки працівників охорони здоровя України до якої приєдналися: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Черкаська та Чернівецька обласні організації Профспілки працівників охорони здоров'я України, Дніпропетровська міська організація Профспілки і Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я, а також підтримали МОЗ України та ДержСЕС України. Постановою суду апеляційної інстанції по справі N826/19610/14, була скасована постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.12.2015р.та ухвалена нова, якою визнано протиправним та скасований  абзац 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України № 442 від 10.09.2014р. в частині реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби. Дане рішення суду набуло чинності з моменту оголошення.

Повний текст постанови КААС буде складений судом протягом 5 діб.

 

Професійна спілка працівників охорони здоровя України вітає всіх спілчан з ПЕРЕМОГОЮ!   

______________________________________________

18.11.2015p.

O 13:00 в Окружному адмінстративнму суді міста Києва, мало відбутися продовження  розгляду справи про незаконність частини постанови Кабінету Міністрів України № 442 від 10 вересня 2014р., якою без погодження з МОЗ України та нашою Профспілкою приписується незаконне приєднання ДержСЕС України до нової Служби.  Однак, з-за тривалого слухання попередньої іншої справи судом, нашу справу № 826/19610/14 було перенесено на 25 листопада 2015 року.  

___________________________________________________________

31.07.2015

Новини профспілкового захисту працівників ДержСЕС

Як ми вже повідомляли на нашому сайті у новинах від 05.05.2015р.,  з прийняттям постанови КМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» постала реальна загроза знищення Держсанепідслужби України та втрати її кадрового потенціалу.

Відповідно до постанови КМУ № 442 передбачено утворити Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу.

Реорганізація Держсанепідслужби в запропонованому постановою № 442 вигляді, позбавляє можливості працювати за медичним фахом понад 25 тисяч медичних працівників Держсанепідслужби та студентів медико-профілактичних факультетів, внаслідок переведення до органів та установ немедичного профілю, а це, в свою чергу, призведе до втрати відповідних соціальних прав та гарантій, які встановлені медпрацівникам чинним законодавством. Все це спонукало Профспілку до звернення до суду.

На жаль, 04 лютого 2015р., Окружним адміністративним судом міста Києва була прийнята постанова по справі № 826/19610/14 (далі Постанова), якою Профспілці було відмовлено у задоволенні адміністративного позову до Кабінету Міністрів України про визнання незаконною частини абзацу 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» № 442 від 10 вересня 2014 року.

04 червня 2015 року, ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду (далі – Ухвала), апеляційна скарга Профспілки, до якої приєдналися: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Київська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Черкаська обласні організації профспілки працівників охорони здоров'я України, а також Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я, була залишена без задоволення, а Постанова – без змін.

Профспілка звернулася до суду з касаційною скаргою.

26.06.2015 р., ухвалою Вищого адміністративного суду України, було відкрите провадження у справі.

07.07.2015р., наша організація заявою приєдналася до касаційної скарги Профспілки і клопотала про прискорення призначення справи до розгляду (додаток до заяви тут).

17.07.2015р., ухвалою Вищого адміністративного суду України, судова справа була призначена до розгляду на 23.09.2015р. о 12:00. (Повістка-повідомлення до суду тут).

  

_____________________________________________________________

05.05.2015

Новини профспілкового захисту працівників ДержСЕС у суді

Нагадуємо, що з прийняттям постанови КМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» постала реальна загроза знищення Держсанепідслужби України та втрати її кадрового потенціалу.

У порушення норм Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою КМУ від 18.07.2007р. № 950, проект постанови КМУ № 442 не надходив на погодження до СПО об’єднань профспілок, галузевої Профспілки та МОЗ України.

Відповідно до постанови КМУ № 442 передбачено утворити Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу.

Реорганізація Держсанепідслужби в запропонованому постановою № 442 вигляді, позбавляє можливості працювати за медичним фахом понад 25 тисяч медичних працівників Держсанепідслужби та студентів медико-профілактичних факультетів, внаслідок переведення до органів та установ немедичного профілю, а це, в свою чергу, призведе до втрати відповідних соціальних прав та гарантій, які встановлені медпрацівникам чинним законодавством.

Крім того, при прийнятті постанови КМУ № 442 не було враховано, що структура Держсанепідслужби складається із територіальних органів Держсанепідслужби (органів виконавчої влади) з чисельністю 6813 працюючих, із числа яких лише 2500 – це державні службовці, та лабораторних центрів закладів охорони здоров’я (наказ МОЗ України від 28.10.2002 № 385) з граничною чисельністю - 22 298 працівників, переважна частина яких спеціалісти з медичною освітою.

Реалізація постанови КМУ № 442 викликала широкий суспільний резонанс через загрози правового та соціально-економічного характеру, які вона несе для працівників Держсанепідслужби України.

Не погоджуючись з такою ситуацією, Профспілка працівників охорони здоров’я України із метою захисту інтересів Профспілки та трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників Держсанепідслужби України приймала й приймає ряд заходів, спрямованих на розв'язання даної ситуації.

13.11.2014р., у зв’язку з відсутністю з боку влади належного реагування на вимоги працівників ДСЕСУ на засіданні Президії Профспілки було затверджено Постанову № ПР-16-4 «Про судовий захист інтересів Профспілки під час реформування Держсанепідслужби України та подальші дії Профспілки щодо соціально-правового захисту працівників».

12.12.2014р., на виконання постанови Президії № ПР-16-4, Профспілка подала до Окружного адміністративного суду міста Києва позовну заяву про визнання незаконною частини абзацу 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року № 442.

Підтримуючи наші вимоги, у суді брали участь і Міністерство охорони здоров'я України, і Державна санітарно-епідемічна служба України.

Проте, 04.02.2015р., суд постановив відмовити у задоволенні позову. (Додатково дивиться нашу Заяву про виправлення описок та відповідну ухвалу суду.)

Лише 11.03.2015р., після багатьох звернень до суду першої інстанції, нами був отриманий повний текст вказаної постанови суду.

20.03.2015р., на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.02.2015р. Профспілка подала апеляційну скаргу.

Ухвалами Київського апеляційного адміністративного суду від 17.04.2015р. було відкрите апеляційне провадження та призначена справа до розгляду на 21 травня 2015 року на 15:00.

27.04.2015р., наша обласна організація Профспілки подала заяву до Київського апеляційного адміністратвиного суду, якою ми приєдналися до апеляційної скарги Профспілки.

Частина загроз, на які також вказувала Профспілка як під час досудового етапу скасування відповідної частини постанови КМУ N442, так і безпосередньо у суді, - вже відбуваються на практиці, Так, з 01 травня 2015 року, припинено фінансування Територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Працівникам Служби, яка налічує 6750 осіб, не нараховується заробітна плата та пропонуються відпустки без збереження заробітної плати на невизначений термін. Відсутність позитивного рішення заблокує діяльність Служби, унеможливить виконання заходів із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення у державі, призведе до масових порушень конституційних прав її працівників та спонукатиме їх до активного захисту своїх трудових інтересів.

Відповідну телеграму Профспілкою було спрямовано до очольників гілок влади; (пояснення до телеграми див. тут).

__________________________________________________________

 

На захисті працівників ДержСЕС: нова судова справа Профспілки

ІНФОРМАЦІЯ

про дії Профспілки працівників охорони здоров’я України щодо захисту

трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників Держсанепідслужби УкраїниЗ прийняттям постанови КМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» постала реальна загроза знищення Держсанепідслужби України та втрати її кадрового потенціалу.

У порушення норм Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою КМУ від 18.07.2007р. № 950, проект постанови КМУ №442 не надходив на погодження до СПО об’єднань профспілок, галузевої Профспілки та МОЗ України.

Відповідно до постанови КМУ № 442 передбачено утворити Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу. Таким чином, пріоритет віддано не життю і здоров’ю людини, як найвищій соціальній цінності, а засобам для її існування – їжі та безпеці тварин і рослин.

Реорганізація Держсанепідслужби в запропонованому постановою № 442 вигляді, позбавляє можливості працювати за медичним фахом понад 25 тисяч медичних працівників Держсанепідслужби та студентів медико-профілактичних факультетів, внаслідок переведення до органів та установ немедичного профілю, а це, в свою чергу, призведе до втрати відповідних соціальних прав та гарантій, які встановлені медпрацівникам чинним законодавством (пільгове пенсійне забезпечення, пенсія за вислугу років, скорочений робочий час, додаткова відпустка у зв’язку зі шкідливими умовами праці, оплата праці (за категорію, надбавки за вислугу років, шкідливі умови праці, тривалість безперервної роботи).

Крім того, при прийнятті постанови КМУ № 442 не було враховано, що структура Держсанепідслужби складається із територіальних органів Держсанепідслужби (органів виконавчої влади) з чисельністю 6813 працюючих, із числа яких лише 2500 – це державні службовці, та лабораторних центрів закладів охорони здоров’я (наказ МОЗ України від 28.10.2002 № 385) з граничною чисельністю - 22 298 працівників, переважна частина яких спеціалісти з медичною освітою.

Реалізація постанови КМУ № 442 викликала широкий суспільний резонанс через загрози правового та соціально-економічного характеру, які вона несе для працівників Держсанепідслужби України.

Не погоджуючись з такою ситуацією, Профспілка працівників охорони здоров’я України вдається до всіх передбачених законодавством заходів із метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників Держсанепідслужби України, а саме:


09.09.2014 – на президії Профспілки розглянуто питання про подальше реформування Держсанепідслужби України та дії Профспілки щодо соціально-правового захисту працівників Служби (ухвалено відповідне рішення - постанова Президії від 09.09.2014 № ПР-15-2);


10.09.2014 – Профспілка спрямувала Звернення до:


-​ Президента України Порошенка П.О. про недопущення руйнування Держсанепідслужби України та порушення конституційного права на працю працівників;

-​ Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. про зупинення реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України та необхідність зустрічі з представниками Профспілки, Держсанепідслужби України, фахівцями та науковцями в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення для напрацювання концепції реформування системи профілактичної медицини та громадського здоров’я.

Розпочато акцію щодо збору підписів під зверненням до Кабінету Міністрів України з вимогами:


- скасувати положення постанови КМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України шляхом приєднання до новоутвореної Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

- не допустити скорочення понад 25 тисяч медичних працівників Держсанепідслужби України та втрати їхніх прав на соціальні гарантії, встановлені для медичних працівників галузі охорони здоров’я.

18.09.2014 - участь представника Профспілки у круглому столі на тему: «Безпека життєдіяльності людини в контексті реформи центральних органів виконавчої влади»;

03.10.2014 - до ФПУ направлено листа з пропозиціями про внесення до проекту постанови Президії ФПУ положень щодо проблемних питань з реорганізації ДСЕСУ:

- недопущення знищення Держсанепідслужби України як суб’єкта забезпечення санепідблагополуччя населення та національної безпеки держави;

- призупинення реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України та спільно з представниками Профспілки, Держсанепідслужби України, фахівцями та науковцями в сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення напрацювати концепцію реформування системи профілактичної медицини та громадського здоровʼя в нашій державі.

15.10.2014 - працівники Держсанепідслужби (до 1 тисячі осіб) на чолі з Профспілкою працівників охорони здоров’я України та під егідою ФПУ взяли участь у попереджувальній акції протесту профспілок під стінами Кабміну.


15.10.2014 - Звернення з вимогами до Уряду, з підписами 32 тисяч працівників охорони здоров’я передано до Кабінету Міністрів України.

Таким чином, в черговий раз Профспілка намагалась привернути увагу влади та суспільства до потенційних загроз для санепідблагополуччя населення та нацбезпеки держави внаслідок знищення Держсанепідслужби України та її кадрового потенціалу в результаті реалізації постанови КМУ від 10.09.2014 № 442.

Незважаючи на протести, Уряд направив Звернення з вимогами працівників Держсанепідслужби на розгляд до Міністерства охорони здоров’я України та Держсанепідслужби України (лист від 17.10.2014 за № 41-КО-018531/26).

Пропозицію галузевої Профспілки щодо організації контактних зустрічей профактиву, фахівців та науковців у сфері санепіднагляду з Прем’єр-міністром України з метою вироблення спільного рішення щодо реформування Держсанепідслужби України було проігноровано.

21.10.2014 – Профспілка направила до СПО об’єднань профспілок пропозиції щодо внесення змін до постанови КМУ від 10.09.2014. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині виключення положень, які передбачають реорганізацію Держсанепідслужби України.

13.11.2014 – у зв’язку з відсутністю належних заходів реагування на вимоги працівників ДСЕСУ на засіданні Президії Профспілки:


  • затверджено Постанову № ПР-16-4 «Про судовий захист інтересів Профспілки під час реформування Держсанепідслужби України та подальші дії Профспілки щодо соціально-правового захисту працівників»;

  • затверджено Постанову № ПР-16-5 «Про приєднання до апеляційної скарги Профспілки працівників галузі земельних відносин України».


13.11.2014 на засіданні ЦК Профспілки:

  • схвалено Звернення до Президента України з проханням вжити заходів щодо збереження санітарно - епідеміологічного нагляду в державі та захисту конституційного права на працю працівників Держсанепідслужби України;

  • вирішено звернутися до Кабінету Міністрів України щодо скасування положень постанови КМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України шляхом приєднання до новоутвореної Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

  • прийнято рішення про проведення Всеукраїнської акції протесту працівників Держсанепідслужби України у разі відмови задовольнити вимоги працівників Держсанепідслужби України.

17.11.2014 - спрямовано звернення до Президента України Порошенка П.О. щодо захисту права на працю за фахом працівників Держсанепідслужби України;

19.11.2014 - Головою Профспілки Коваль В.М. взято участь у засіданні робочої групи з питань реформування ДСЕСУ;

21.11.2014 – заступником Голови Профспілки Швець І.М. взято участь у засіданні урядового комітету з питань регіонального розвитку. На засіданні вона звернулася до членів урядового комітету з проханням відкласти розгляд питання щодо проекту розпорядження КМУ «Про утворення комісії з реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби», навівши вагомі аргументи щодо недопущення початку процедури реорганізації ДСЕСУ. Зокрема, введення в дію рішення РНБО України від 4.11.2014р. «Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки», затверджені Указом Президента № 880/2014 від 14.11.2014, яке передбачає підпунктами н) та о) вдосконалення системи забезпечення державного-санітарно-епідеміологічного нагляду та вжиття заходів щодо забезпечення санітарного, епідеміологічного благополуччя населення та епізоотичного благополуччя, насамперед у Донецькій і Луганській областях.

Уряд 26.11.2014 схвалив розпорядження КМУ № 1166-р «Про утворення комісії з реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби».


11.12.2014 - направлено запит до Кабміну України, МОЗ України, Держсанепідслужби України щодо надання інформації про заплановані (очікувані) звільнення працівників ДСЕС України у зв’язку з її реорганізацією відповідно до постанови КМУ від 10.09.2014 № 442 та розпорядження КМУ від 26.11.2014 № 1166-р «Про утворення комісії з реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби».


22.12.2014 - направлено звернення до голови ФПУ Осового Г.В. щодо включення до вимог до КМУ та ВРУ та резолюції учасників акції протесту профспілок 23.12.2014 питань, пов’язаних із реорганізацією Держсанепідслужби України.


24.12.2014заступником Голови Профспілки Швець І.М. взято участь у громадському обговорені проекту Держбюджету-2015 на запрошення лідера фракції «Батьківщина» Тимошенко Ю.В. Швець І.М. звернулася до п. Тимошенко Ю.В. та народних депутатів України з проханням посприяти у захисті права на працю за фахом працівників Держсанепідслужби України внаслідок реалізації постанови КМУ від 10.09.2014 № 442.

 

26.12.2014 - спрямовано листи до Голови ВРУ Гройсмана В.Б., народних депутатів України коаліції «Європейська Україна», народного депутата України фракції «Батьківщина» Тимошенко Ю.В., Голови Комітету ВРУ з питань охорони здоровʼя Богомолець О.В. щодо пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2015 рік. Одна з пропозицій стосувалася доцільності продовження здійснення фінансування у 2015 році закладів охорони здоров`я – лабораторних центрів ДСЕСУ з державного бюджету за бюджетною програмою 2304020 «Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями».

30.12.2014 – Профспілка звернулася до Міністра охорони здоровʼя України О. Квіташвілі щодо розгляду МОЗ звернень Профспілки з питань реорганізації ДСЕСУ та вжитих МОЗ заходів, спрямованих на недопущення руйнування ДСЕСУ та порушення права на працю за фахом її працівників.


16.01.2015 - участь голови Профспілки Коваль В.М. у слуханнях Комітету ВРУ з питань охорони здоровʼя «Про реформування охорони здоровʼя України», яка порушила проблемні питання щодо реорганізації ДСЕСУ та захисту права на працю її працівників.


23.01.2015 - спрямовано пропозиції до проекту Рекомендацій слухань у Комітеті ВРУ з питань охорони здоровʼя на тему: «Про реформування охорони здоровʼя України», а саме - рекомендовано Кабміну скасувати постанову КМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України шляхом приєднання до новоутвореної Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».


06.02.2015 – участь представника Профспілки у засіданні робочої групи з питань реформування ДСЕСУ та напрацювання проекту положення новоутвореної Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів при новоутвореній Службі.


Судовий захист


12.12.2014 - На виконання постанови Президії ПР-16-4 Профспілка подала до Адміністративного окружного суду міста Києва позовну заяву про визнання незаконною частини абзацу 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року № 442.

Також, через існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди до ухвалення рішення в адміністративній справі, Профспілка подала Клопотання про забезпечення адміністративного позову, якою просила:

- зупинити дію частини абзацу 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року № 442 (стосовно реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України);

- заборонити Державному реєстратору вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно Державної санітарно-епідеміологічної служби України (ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі – 37508109).24.12.2014 - Відбулося попереднє судове засідання в Окружному адміністративному суді міста Києва. Представники Відповідача (Кабінет Міністрів України) не з’явилися. На попередньому судовому засіданні прийнято Ухвалу про відмову вжити заходів щодо забезпечення адміністративного позову та прийнято рішення про залучення Міністерства охорони здоров’я України, як третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет позову.

21.01.2015 - Відбувся судовий розгляд справи по суті. На судове засідання з’явилися всі сторони. Представник Відповідача (Кабінет Міністрів України) надав свої заперечення проти позову, суд заслухав пояснення Профспілки (Позивача), третьої сторони (Міністерство охорони здоров’я України) та Відповідача. Також, у зв’язку з отриманням додаткових доказів, Профспілка знову подала Клопотання про забезпечення адміністративного позову, але Клопотання було відхилено. Отримавши додаткові докази, та у зв’язку з необхідністю ознайомлення з ними всіх сторін, суд призначив судове засідання на 28 січня 2015 року.


28.01.2015 - На судовому засіданні відбулося дослідження доказів. Суд заслухав усі Сторони, та постановив залучити Державну санітарно-епідеміологічну Службу України, як третю сторону.


04.02.2015 - Суд постановив відмовити у задоволенні Позову Профспілки до Кабінету Міністрів України. Були проголошені вступна та резолютивна частини постанови суду.Відповідно до частини 3 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України у виняткових випадках, залежно від складності справи, складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більш як п'ять днів з дня закінчення розгляду справи (по даній справі не пізніше 11.02.2015).


12.02.2015 - Профспілка звернулася до Голови Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка П.В. щодо сприяння у забезпеченні виконання вимог пункту 8 частини 2 статті 129 Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України та отримання повного тексту зазначеної постанови суду для апеляційного оскарження судового рішення.


Звертаємо увагу! Станом на 19.02.2015 Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по справі № 826/19610/14 не набуло законної сили.


За матеріалами Президії Профспілки від 19.02.2015 року.

 

 

 

 

_________________________________________________________

...Європейський суд з прав людини не став розглядати звернення;

тому, питання законності постанови КМУ N 1184 від 14.11.2011р.

залишилось без відповіді судів...

                                          

_________________________________________________________

4 червня 2014 року, наша організація спрямувала заяву до Європейського суду з прав людини, у який ми наголосили на порушенні з боку держави Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а саме:

1) тривалість судового провадження за нашим позовом до Кабінету Міністрів України була надмірною та не відповідала вимозі "розумного строку", що вказує на порушення § 1 статті 6;

2) стаття 13 Конвенції зобов'язувала державу гарантувати ефективний засіб юридичного захисту у національному органі (рішення у справі по СЕС суд так і не прийняв ).

У разі задоволення заяви Європейським судом, ми будемо мати право звернутися до Верховного Суду України і вирішити питання щодо законності ліквідації Держсанепідслужби України постановою Кабінету Міністрів України N 1184 від 14.11.2011р. та звільненню її працівників.

Слідкуйте за перебігом подій на нашому сайті.

 

_____________________________________________________________________

  

19 березня 2014 року, згідно отриманої повістки, представник нашої організації прийняв участь у засіданні Вищого адміністративного суду України, на якому була розглянута наша заява-клопотання від 16.12.2013р. про роз'яснення попередньої ухвали ВАСу від 04 грудня 2013 року,  в якої містилися як описки так і відсутність будь-якої правової позиції суду відносно факту того, що 27 листопада 2012р., ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду по цій самій справі  булу визнано незаконним залишення нашого позову без розгляду; ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 27 листопада 2012р. не оскаржувалася та була чинною і на момент розгляду справи ВАСУ 04.12.2013р., і на момент прийняття ухвали іншим складом суддів Київського апеляційного адміністративного суду 21.02.2013р.

Наше клопотання до Вищого адмінсуду було задоволено частково: очевидні описки були виправлені, а відсутність правового відношення суду касаційної інстанції до зазначено вище факту так і не вдалося дізнатися - на це колегія суддів зазначила, що ухвала Вищого адміністративного суду України від 04.12.2013р. "є зрозумілою і не вимагає додаткового тлумачення...". Повний текст ухвали дивиться тут. 

Отримана ухвала ВАСУ від 19.03.2014р. надає додаткових аргументів у виконання постанови  обласного комітету нашої організації під час звернення до Європейського Суду з Прав Людини з Заявою про порушення Європейської Конвенції з прав людини і основоположних свобод, під час судового розгляду нашого адміністративного позову до Кабінету Міністрів України про визнання недійсними та незаконними частини пункту 4 і пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади” № 1184 від 14.11.2011 року, а також частини Додатку.

___________________________________________________

24.12.2013р., на засіданні обласного комітету Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України, була прийнята постанова по звернення до Європейського Суду з Прав Людини з Заявою про порушення Європейської Конвенції з прав людини і основоположних свобод, під час судового розгляду нашого адміністративного позову до Кабінету Міністрів України про визнання недійсними та незаконними частини пункту 4 і пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади” № 1184 від 14.11.2011 року, а також частини Додатку до неї, а саме:

- статті 6 - права на справедливий суд - § 1, в частині права на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом;

- статті 13 - права на ефективний засіб юридичного захисту.

  

Слідкуйте за перебігом подій на нашому сайті!

_____________________________________________________

16 грудня 2013 року, нами отриманий повний текст ухвали Вищого адміністративного суду України у справі по СЕС.

Враховуючи наявність описок, а також незрозумілість самої ухвали ВАСУ - спрямували заяву про її роз'яснення.

Головним у нерозумінні рішення суду є той факт, що і у нашій касаційній скарзі, і у виступі під час розгляду даної справи Вищім адміністративним судом України, нами було чітко зазначено, що 27 листопада 2012р., ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду по цій самій справі, але за попереднім її № 2а-8124/12/2670 (том справи І-I а.с. 224-226), була скасована ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.09.2012р. по справі № 2а-8124/12/2670 та визнано незаконним залишення нашого позову без розгляду рішенням суду першої інстанції з підстав “пропуску строку звернення до суду”. Відповідно до частини 5 статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України; вказана ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 27 листопада 2012р. не оскаржувалася та була чинною і на момент розгляду справи ВАСУ 04.12.2013р., і на момент прийняття ухвали іншим складом суддів Київського апеляційного адміністративного суду 21.02.2013р. Враховуючи велику суспільну значимість даної справи та великий резонанс від результатів її розгляду, - залишилося незрозумілим не тільки не зазначення цих наших аргументів в Ухвалі Вищого адміністративного суду України від 04.12.2013р., але і відсутність юридичної аргументації залишення поза увагою суду даних аргументів.

  

 

Слідкуйте за перебігом подій на нашому сайті!

 

_____________________________________________________________

 04 грудня 2013 року, Вищий адміністративний суд України у справі про ліквідацію ДержСЕС   прийняв ухвалу, якою нашу касаційну скаргу, до якої приєдналися Винницька, Одеська Рівненська, Черкаська і Чернівецька обласні та Кримська республіканська організації профспілки працівників охорони здоров'я України залишив без задоволення, а ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 21.02.2013р. - без змін.

Зараз доступні лише вступна та резолютивна частини рішення суду (повний текст буде викладений пізніше). Вказана ухвала оскарженню не підлягає і це означає, що на сьогодні на національному рівні інструменти судового захисту по даній справі вичерпані.

 

Щиро вдячні всім, хто підтримував нас протягом усього шляху нашої боротьби за права і інтереси членів Профспілки, а також усіх громадян на належне санепідблагополучча!

 

Слідкуйте за новинами на нашому сайті!


Після чисельних клопотань нашої організації та приєднавшихся до нашої касаційної скарги   організацій Профспілки працівників охорони здоров'я України, - справу по СЕС призначено до розгляду на 04 грудня 2013 року \.

 

Слідкуйте за перебігом подій на нашому сайті.

_______________________________________________________________________

11 вересня 2013 року, Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 681 "Деякі питання діяльності Міністерства охорони здоров’я та Державної санітарно-епідеміологічної служби", якою приписує завершити процес ліквідації закладів та установ Державної санітарно-епідеміологічної служби; з 01.10.2013р. вказана постанова набула чинності.

Враховуючи той факт, що на сьогодні відсутнє рішення суду щодо законності проведеної ліквідації установ ДержСЕС, прискорення цього процесу з боку Кабміну додало додаткових аргументів до нашого чергового клопотання до Вищого адміністративного суду України, про прискорення призначення "справи по СЕС" до розгляду.

 

Слідкуйте за перебігом подій на нашому сайті!

_______________________________________________________

  

06.08.2013р. наполегливо клопочемо про призначення справи по СЕС до розгляду - спрямували чергове клопотання до Вищого адміністративного суду України.

Слідкуйте за новинами на нашому сайті!

__________________________________________________________________

  13.06.2013р. відбулася зустріч з заст.голови Вищого адміністративного суду України - Цурканом М.І., якого було проінформовано про наявність у матеріалах справи 11 нерозглянутих клопотань про прискорення призначення розгляду справи по СЕС до розгляду. Особистий прийом у заступника голови ВАСУ пройшов у діловій, конструктивній обстановці, з порозумінням нашого занепокоєння ситуацією, яка склалася; з метою сприяння вирішенню цього питання, було передано відповідного листа  керівництву суду.

Примітка. Відповідно до діючого законодавства, усі судді незалежні під час здійснення своєї діяльності і остаточне рішення про призначення справи по СЕС до розгляду самостійно буде приймати суддя-доповідач по справі. Дійсно, у провадженні суддів знаходяться сотні справ (у т.ч. і за 2010, і за 2011 роки), які зазвичай розглядаються у порядку черговості. Проте Закон не забороняє призначити до розгляду суспільно значимi справи, до яких відноситься і наша справа.

Слідкуйте за перебігом подій на нашому сайті!

_____________________________________________________________________

 

11.06.2013 року спрямували чергове клопотання до Вищого адміністративного суду України про прискорення призначення справи по СЕС до розгляду.

Попередні чотири наші клопотання, як і клопотання від приєднавшихся до нашої касаційної скарги організацій Профспілки: Кримської Республіканської та обласних: Вінницької, Одеської, Рівненської, Черкаської і Чернівецької, - судом не розглядалися, до справи долучені.

Для вирішення цього питання записані на особистий прийом до заступника голови Вищого адмінсуду - Цуркана М.І. на 13.06.2013р.

Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

_______________________________________________________________________

 

15.04.2013р. отримали лист з Вищого адміністративного суду України, з якого слідує, що справа по СЕС буде розглядатися у порядку черговості... Враховуючи це повідомлення, а також те, що у Єдиному державному реєстрі судових рішень, доступні справи, які були у провадженні судді-доповідача Весельській Т.Ф. та розглянуті по суті  за 2010 - 2011 роки їх реєстрації, - спрямували чергове клопотання про прискорення призначення справи до розгляду.

Слідкуйте за новинами на нашой стайті.

__________________________________________________________

08.04.2013р. до Вищого адміністративного суду України спрямували    клопотання про прискорення призначення справи по СЕС до розгляду (за вимогами статті 214-1 Кодексу адміністративного судочинства України будь-яка касаційна скарга має бути розглянута протягом одного місяця з дня одержання судом касаційної інстанції адміністративної справи).

Щиро вдячні: Кримській Республіканській, Вінницькій, Одеській, Рівненській, Черкаській та Чернівецькій обласним організаціям профспілки працівників охорони здоров'я України, які вже приєдналися до нашої касаційної скарги.

Слідкуйте за новинами про перебіг судового розгляду даної справи на нашому сайті.

________________________________________________________

 

 

03.04.2013р., у Єдиному державному реєстрі судових рішень, з'явилася ще одна ухвала Вищого адміністративного суду України від 06.03.2013р. по справі № К/800/11931/13, якою суд відмовив у задоволенні нашого клопотання про вчинення заборони усім Державним реєстраторам в Україні виключати з Єдиного Державного реєстру юридичних і фізичних осіб - підприємців бюджетні заклади, установи і організації - санітарно-епідеміологічні станції. Така наша вимога була пов'язана з очевидними загрозами затримки розгляду справи по СЕС, і, як наслідок цього, велики ризики ускладнення або неможливість поновлення порушених прав працівників незаконно ліквідованих установ ДержСЕС.

Відмовляючи у задоволенні клопотання, Висщий адмінсуд України пояснив, що дійсно суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також, якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Але, забезпечення адміністративного позову у касаційному провадженні не передбачено, оскільки вжиття заходів забезпечення адміністративного позову неможливе без оцінки доказів та попереднього встановлення обставин...

Справу до розгляду поки ще не призначено. Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

_____________________________________________________________________

 

  

21.03.2013р. спрямували листи до голови Окружного адміністративного суду міста Київа про прискорення передачи справи до Вищого адміністративного суду України та до судді-доповідача Вищого адміністративного суду України про прискорення розглдяу нашого клопотання (додане до касаційної скарги) про заборону усім Державним реєстраторам в Україні виключати з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців бюджетні заклади, установи і організації — санітарно-епідеміологічні станції.


Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

_________________________________________________________________

06.03.2013р., Вищiй адмiнiстративний суд України вiдкрив провадження у справi по СЕС (номер справи К/800/11931/13)  . Результат розгляду нашого клопотання про заборону державним реє    страторам виключати з реє  стру лiквiдованi постановою КМУ № 1184 вiд 14.11.2011р. Державнi санепiдстанцiї     поки ще не вiдомо. 

  Слiдкуйте за новинами на нашому сайтi.

_________________________________________________________________

06.03.2013р., спрямували клопотання до голови Вищого адміністративного суду України про сприяння відкриттю провадження справи по СЕС та призначенню її до розгляду, а також першочерговому розгляду нашого Клопотання щодо заборони усім Державним реєстраторам в Україні виключати з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців бюджетні заклади, установи і організації — санітарно-епідеміологічні станції.

Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

__________________________________________________________

04.03.2013р., Вищим адміністративним судом України були отримані наші Клопотання про заборону вчиняти дії  і   Касаційна скарга  на частину ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 21.02.2013р.

Примітки.

1. У касаційній скарзі ми просимо скасувати окрім частини ухвали суду апеляційної інстанції і постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.01.2013 року, оскільки ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду вона була скасована з формальних підстав.

2. Описки, допущені судом апеляційної інстанції у переліку організацій, які цого разу приєднувалися до нашої апеляційної скарги, були частково виправлені ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2013р.

3. Для тих, хто бажає приєднатися до нашої Касаційної скарги, необхідно до Вищого адміністративного суду України (01029, м. Київ, вул. Московська,буд. 8, корп. 5) спрямувати відповідну Заяву про приєднання до  касаційної скарги Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України та сплатити судови збір (реквізиті для сплати судового збору тут). У разі приєднання до нашої скарги, просимо копії таких заяв додатково  спрямувати до нашої організації на електронну адресу: donetsk@medprof.org.ua

Боротьба за СЕС на національному рівні дійшла до вищої судової інстанції; слідкуйте за новинами на нашому сайті.

  

_______________________________________________________________

21.02.2013р., ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду, наша апеляційна скарга проти ліквідації установ ДержСЕС та звільнення їх працівників була задоволена частково. Вказаною ухвалою апеляційного суду скасована постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.01.2013р. якою визнавалася законним прийняття Кабінетом Міністрів України оскаржених нами пунктів 4 і 5 постанови № 1184 від 14.12.2011р. та частини Додатку до неї. Одночасно суд ухвалив залишити наш позов без розгляду...

Повний текст рішення апеляційного суду буде складений протягом 5 днів; зі вступною та резолютивною частиною можна ознайомитися тут.

На сьогодні можна зробити наступні висновки:

1. Рішення суду щодо законності ліквідації установ ДержСЕС та звільнення її працівників не існує, що дозволяє нам і далі об'єктивно наполягати та стверджувати про незаконність оскаржених нами пунктів постанови Кабміну № 1184 від 14.11.2011р. та № 1050 від 14.11.2012р.

2. Стверджувати про однозначну незаконність рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 21.02.2013р. в частини, якою наш позов було залишено без розгляду, тому що вже є рішення цього ж апеляційного суду від 27.11.2012р., яке набуло чинності і яким визнаний незаконним перший випадок залишення без розгляду нашого позову до Кабміну.

Після отримання повного тексту рішення апеляційного суду будемо подавати касаційну скаргу до Вищого апеляційного адміністративного суду.

Щиро вдячні Вінницькій, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Харьківській і Чернівецькій обласним організаціям Профспілки працівників охорони здоров'я України та Київській міській профспілки працівників охорони здоров'я, — які приєдналися до нашої апеляційної скарги, а також усім, хто підтримував та підтримує нас у боротьбі за СЕС та її працівників!

Боротьба триває; слідкуйте за новинами на нашому сайті.

_____________________________________________________________

21 лютого 2013 року, на 10:00 у приміщенні Київського апеляційного адміністративного суду за адресою: м.Київ, вул.Московська, 8 корп.30, зал № 5 ухвалою суду від 29.01.2013р. призначений розгляд нашої апеляційної скарги.

Приєднатися до апеляційної скарги можливо, але доцільно це зробити лише юридичним особам з ОДНОЧАСНИМ ОФОРМЛЕННЯМ ДОВІРЕНОСТІ НА ПРЕДСТАВНИКА НАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

Увага! Фізичним особам, також можливо приєднатися до нашої апеляційної скарги, але у разі непланування особистої участі у розгляді справи, слід урахувати, що оформлення довіреності від фізичної особи нотаріусом на представника (доцільно, представника нашої організації) буде коштувати не маленьку суму. Для бажаючих це зробити, зразок довіреності на представника нашої організації    дивиться тут, реквізити для сплати судового збору (17 грн. 21 коп.) - тут, а зразок заяви про приєднання до нашої апеляційної скарги -   тут.  

Довіреність можна не оформлювати, якщо залишити у запропонованому зразку заяви прохання розглянути її за відсутністю заявника-фізичної особи. В усіх випадках надсилання до суду будь-яких документів, велике прохання дублювати їх на адресу нашої організації: 83001, м.Донецьк, вул.Артема, 87, каб.203.

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном 062 338 08 57 (з понеділка по п'ятницю, окрім 7 і 8 лютого) з 10:00 до 17:00 або пишіть на адресу електронної пошти donetsk(at)medprof.org.ua  з темою "Справа СЕС 2013".

Слідкуйте за подіями на нашому сайті!

________________________________________________________

Після нашого звернення до Окружного адміністративного суду міста Києва про виконання вимог Кодексу адміністративного судочинства та передачі справи про захист працівників та проти незаконної ліквідації ДержСЕС до Київського апеляційного адміністративного суду - нашу справу передали.

29.01.2013р. - до суду апеляційної інстанції спрямували клопотання про прискорення відкриття провадження та призначення справи до розгляду.

Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

__________________________________________________________

 

14.01.2013 року, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла наша апеляційна скарга проти незаконного скорочення працівників та ліквідації ДержСЕС.

24.01.2013р., за телефоном канцелярії Київського апеляційного адміністративного суду дізналися, що матеріали справи по СЕС з нашою апеляційної скаргою до сіх пір не надійшли - спрямували відповідне клопотання про прискорення передачі матеріалів справи до суду.

За зверненнями членів Профспілки, у випадках, коли на день звільнення у зв'язку з ліквідацією установи СЕС (за пунктом 1 статті 40 КЗпП) не були отримані усі суми з заробітної плати (компенсації за невикористані щорічні відпустки або додаткову відпустку працівникам, які мають дітей), а також вихідну допомогу -  надаємо практичну допомогу у зверненнях до суду про відшкодування заборгованості з заробітної плати та вихідної допомоги.

Боротьба за СЕС не закінчена; слідкуйте за новинами на нашому сайті.


  

12.01.2013р., після отримання повного тексту рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.01.2013р, яким нам відмовили у задоволенні нашого адміністративного позову, спрямованого на захист працівників СЕС та проти незаконної ліквідації установ Державної санепідслужби України, - кур'єрською поштою спрямували апеляційну скаргу.

Боротьба триває; слідкуйте за новинами на нашому сайті. 


_________________________________________________________________

03.01.2013р., як і очікувалося, відбулося остаточне засідання суду першої інстанції, у ході якого нам відмовили у задоволенні позову. Вступну та резулятивну частину рішення суду див. тут; повний текст рішення буде складений судом протягом двох днів. Це рішення суду не набуло чинності і буде  оскаржено у апеляційному порядку після отримання повного його тексту.  

Боротьба на цьому не закінчена.

________________________________________________________________

25.12.2012р. отримали аудіозапис засідання Київського апеляційного адміністративного суду від 27.11.2012р. (цю запис замовляли у суді ще 20.12.2012р., але тоді нам видали чистий диск). З аудіозапису підтвердилося, що ухвалу про відмову у задоволенні нашої апеляційної скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.09.2012р., якою суд вдруге відмовився задовольнити наше клопотання про забезпечення позову — СУД АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ У ВІДКРИТОМУ ПРОВАДЖЕННІ (то б то за участю сторін) НЕ УХВАЛЮВАВ. Навпаки, проголошуючи рішення суд зазначив:

“Колегія суддів ухвалила: Апеляційні скарги Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України та приєднавшихся профспілкових організації ЗАДОВІЛЬНИТИ. Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.09.2012р. скасувати. Направити справу до Окружного адміністративного суду міста Києва для продовження розгляду. Ухвала оскарженню не підлягає.”

Профспілкові організації приєднувалися до саме до тій нашої апеляційної скарги, якою ми оскаржували відмову суду першої інстанції зупинити відповідні пункти постанови Кабміну № 1184 від 14.11.2011р., які приписують ліквідацію СЕС та скорочення працівників.

Однак, 27.11.2012р., Київський апеляційний адміністративний суд відмовив у видачі вступної та резолютивної частини свого рішення, а запропонував отримати 30.11.2012р. її повний текст.

30.11.2012р. нашому представнику видали дві ухвали, одною з яких відмовили узадоволенні апеляційної скарги і залишили у силі рішення суду першої інстанції про відмову у забезпеченні позову. Наше клопотання до апеляційного суду виправити “помилки” у своєму судовому рішенні приєднано до справи, але не розглянуто.

26.12.2012р. терміново повертаємося до Києва.

Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

_______________________________________________________________  

25.12.2012р. "частково" відбулося засідання суду, у ході якого вдалося подати зміни до нашого позову (пов'язані з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови № 1050 від 14.11.2012р., якою гранічна чисельність працівників ДержСЕС на початок 2013 року змінено з "29996" до "7500" осіб).

Як ми і обіцяли, заявили третє клопотання про забезпечення позову та зупинення ліквідації установ СЕС, але, і цього разу, суд ухвалою їх не задовольнив, пояснивши, що не вбачає будь-яких очевидних загроз, від реалізації постанови, яку оскаржуємо, і це при тому, що ми додали до клопотання і копію звернення ЦК Профспілки про зупинення ліквідації установ СЕС та масових вивільнень працівників, і відповідне Звернення Ради Федерації профспілок України, яка є законним представником понад 8 мільйонів громадян - членів різних профспілок. Суду і цього було недостатньо...

Оскаржувати цю ухвалу не має сенсу, тому що скоріше за все, чергове засідання суду, яке призначене на 03.01.2013 року о 14:30 - буде остаточним.

З нашого боку боротьба за СЕС не закінчена!

  

20.12.2012р. — виправляємо “помилки” суду — намагаємось запобігти зволіканню розгляду справи по СЕС: нарочним спрямували до Міністерства юстиції України доручення судді надрукувати у Офіційному віснику України оголошення про призначення справи до розгляду (без нього повноцінний розгляд справи відбутися не може). Якщо обіцянку надрукувати оголошення негайно у Мінюсті виконають, — є шанс перенесення розгляду справи на ближчій 7-й день — мінімально можливий термін з дати розміщення оголошення (орієнтовно на 29.12.2012р.).

25 грудня - на запланованому засіданні суду — будемо заявляти вже третє клопотання про забезпечення позову, то б то про призупинення виконання на цей раз доцільно лише пункту 4 постанови КМУ № 1184 від 14.11.2011р., яким приписана ліквідація Держсанепідслужби. Додатковим важливим аргументом буде Заява Ради Федерації профспілок України з цього питання, затверджена постановою Ради ФПУ № Р-6-10 від 12.12.2012р.

...Вибачте, що не все вдається зробити, але надію ми не втрачаємо, і для цього в нас є усі документальні підстави, справа за малим — в решті решт “достукатися” до суду...  

Повноційний розгляд справи про захист працівників СЕС, призначений на 25.12.2012 року - під загрозою зриву - спрямували відповідий лист до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Справу про захист працівників СЕС призначено для продовження розгляду Окружним адміністративним судом міста Києва на 13:30  25 грудня 2012 року. (Ухвала суду тут)

12.12.2012р., після нашого клопотання до голови Окружного адміністративного суду міста Києва, судова справа про захист працівників СЕС того ж дня була переправлена з Київського апеляційного адміністративного суду до Окружного. Очікуємо на призначення справи для продовження розгляду.

12.12.2012р. спрямовано клопотання до голови Окружного адміністративного суду міста Києва про сприяння забранню справи з Київського апеляційного адміністративного суду та прискоренню продовженню її розгляду судом першої інстанції
11.12.2012р. - спрямовано друге клопотання до Київського апеляційного адміністративного суду про прискорення передачі справи по СЕС до Окружного адміністративного суду міста Києва

03.12.2012р., до Київського апеляційного адміністративного суду спрямовано клопотання про виправлення помилок в ухвалі суду від 27.11.2012р., якою було залишено без змін рішення суду першої інстанції та було відмовлено у задоволенні нашого другого клопотання про забезпечення позову.

Також цим клопотанням ми просимо суд прискорити передачу справи для подальшого розгляду до суду першої інстанції. (За вимогами Кодексу адміністративного судочинства суд повинен це зробити не пізніше 4 грудня; на наш запит телефоном канцелярії адмінсуду відповіли, що планують передати справу до Окружного адмінсуду лише 5 грудня.)

__________________________________________________________

30.11.2012р. отриманий повний текст ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 27.11.2012р., яким визнано незаконним залишення нашого позову без розгляду Окружним адміністративним судом міста Києва та зобов'язанням суду першої інстанції продовжити розгляд справи.

...неприємний "сюрприз" від суду:

як з'ясувалося після запиту про надання копій усіх рішень суду по справі № 2а-8124/12/2670 від 27.11.2012р., судом була прийнята ще одна ухвала, якою наше клопотання про забезпечення позову до рішення справи по суті залишилося без задоволення?.. також у цій ухвалі не вказані усі хто фактично приєднався до нашої скарги та чиї заяви про приєднання є у матеріалах справи, а саме:

Вінницька, Луганська, Одеська, Рівненська  та Чернівецька обласні організації Профспілки, Кримська Республіканська організація Профспілки, Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я та трудовий колектив Донецької обласної санепідстанції.  

________________________________________________________

 

27.11.2012р., відбулася перша профспілкова перемога у суді у справі з захисту працівників СЕС та неприпущення ліквідації санепідустанов.

Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив нашу апеляційну скаргу (вих.№ 05-246 від 03.10.2012р.), скасував ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.09.2012р. про залишення нашого позову без розгляду і зобов'язав суд першої інстанції продовжити розгляд справи!

Відносно апеляційної скарги (вих.№ 05-245 від 03.10.2012р.) на іншу ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.09.2012р., якою нам безпідставно відмовили у задоволенні нашого другого клопотання про забезпечення позову та призупинення до вирішення справи по суті відповідних пунктів постанови Кабміну № 1184 від 14.11.2011р., рішення по суті не було прийнято; суд пояснив, що до поновлення розгляду справи судом першої інстанції, апеляційний суд не може розглянути цю частину наших вимог.

Ухвалу про зобов'язання суду першої інстанції  продовжити розгляд справи  у повному обсязі суд підготує лише у п'ятницю - 30.11.2012р.

Вдячні усім, хто приєднався до нас у суді: Вінницький, Дніпропетровській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Харківській і Чернівецькій обласним організаціям Профспілки, Кримській Республіканській організації Профспілки, Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я та трудовому колективу Донецької обласної санепідстанції, а також і усім тим, хто думками теж був разом з нами!

Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

  

_______________________________________________________________

 

 

19.11.2012р., нами була отримана повістка-повідомлення про судове засідання для розгляду лише одної нашої апеляційної скарги (вих.№ 05-245 від 03.10.2012р.) на ухвалу суду першої інстанції, якою було відмовлено у задоволенні Клопотання про забезпечення адміністративного позову.

Терміново вирушивши до суду, та ознайомившись 20.11.2012р. з матеріалами справи у суді апеляційної інстанції, з'ясувалося, що Окружний адміністративний суд міста Києва, супроводжуваним листом від 11.10.2012р., спрямував до Київського апеляційного адміністративного суду нашу апеляційну скаргу (вих.№ 05-245 від 03.10.2012р.) на ухвалу суду першої інстанції, якою було відмовлено у задоволенні Клопотання про забезпечення адміністративного позову, з “копіями та додатками на 26 аркушах” (у зазначених 26 аркушах, як ми розуміємо, були враховані поштовий конверт та квитанція кур'єрської доставки). Проте, у матеріалах справи № 2а-8124/12/2670 відсутня наша апеляційна скарга (від 03.10.2012р. вих.№ 05-246) на ухвалу суд першої інстанції від 26.09.2012р., якою був залишений без розгляду наш адміністративний позов про визнання недійсними та незаконними частини пункту 4 і пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 14.11.2011р., а також частини Додатку до неї і відсутня друга квитанція про сплату судового збору; однак, додатки до апеляційної скарги яка відсутня (вих. № 05-246 від 03.10.2012р.) - у матеріалах суду є?..

Звернувшись 20.11.2012г. до канцелярії Окружного адміністративного суду міста Києва, нам повідомили, що наша апеляційна скарга (вих. № 05-246 від 03.10.2012р.) не зареєстрована і у суді відсутня?..

Важко стримуючи емоції, терміново подали повторно апеляційну скаргу вих. № 05-246 від 03.10.2012р., клопотання про поновлення строків звернення до суду та повторно сплатили судовий збір...

У канцелярії Окружного адміністративного суду міста Києва, нам пообіцяли 21.11.2012р. терміново передати подані документи до Київського апеляційного адміністративного суду.

Обіцянку - виконали. Сьогодні, 26.11.2012р., повторно ознайомившись з матеріалами справи, окрім отриманих з суду першої інстанції документів - у справі з'явилися дві ще дві ухвали суду апеляційної інстанції: про поновлення строку звернення зі зниклою апеляційною скаргою та про призначення її до розгляду також на 10:05 на 27.11.2012р.

27.11.2012p. суд. слідкуйте за новинами на нашому сайті.

________________________________________________________

 

Чи потрібна реєстрація наказу МОЗ України № 176-о від 21.09.2012р? Думка Мністерства юстиции України викладена тут.

______________________________________________________________

16.11.2012р., набула чинності постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби" № 1050 від 14.11.2012р., якою внесені зміни до додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2011 р. № 1184 "Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади"; а саме, оспорювана нами у суді незаконна гранична чисельність працівників Держсанепідслужби у "29996" замінена на "7500".

Своє ставлення що до проекту такої постанови було заявлено нами у листі ще на початку її існування у якості проекту, але...

_________________________________________________________________

16 листопада 2012 року, у Міністерстві охорони здоров'я, відбулася Погоджувальна нарада з питання “реформування державної санітарно-епідеміологічної служби”, на якої були присутні:

Голова Держсанепідслужби України, Головний санітарний лікар України Пономаренко А.М.;

Заступник Голови Держсанепідслужби України Черненко Л.М.;

Заступник начальника Управління громадського здоров’я Бутильська Н.О.;

Директор Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки Осійчук М.С.;

Начальник відділу Департаменту економіки та ресурсного забезпечення Тараненко О.П.;

Начальник управління бухгалтерського обліку Лапенко Н.Г.;

Заступник начальника Юридичного управління Морачов О.В.;

Директор Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення Сіденко Ю.Г.;

Голови ліквідаційних комісій обл. СЕС та начальники Головних управлінь Держсанепідслужби Львівської області; Одеської області; Полтавської області; Рівненської області; Харківської області; Донецької області; Хмельницької області; Чернівецької області; на водному транспорті; Центральної СЕС МОЗ Ураїни; голова ЦК Профспілки: Коваль В.М.

Від Донецької обласної організації Профспілки у нараді узяв участь заст.голови з правової роботи Маловичко С.П., який повідомив що відносно постанови Кабміну та правомірності ліквідації СЕС, - справа за нашим позовом до Кабміну знаходиться у суді і 27.11.2012р. має відбутися засідання, яке більш визначено вкаже як далі будуть розвиватися події. 

Щодо мінімізації ризиків, які обговорювались на протязі засідань, особливо ситуації стосовно вивільнення працівників.

Наголосив на необхідності врахування у сумах прорахованих виплат працівникам у разі їх звільнення не тільки компенсації за невикористані щорічні відпустки за усі роки, але і компенсації за додаткові соціальні відпустки працівникам, які мають дітей (відповідно до вимог статті 19 Закону України “Про відпустки”, а саме 10 календарних днів жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда віком до 18 років (до повноліття), або жінці, яка усиновила дитину віком до 18 років (до повноліття), одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також працівникам — опікунам або піклувальникам дітей, чи одному із прийомних батьків. При наявності у працівників двох підстав, компенсації будуть підлягати 17 календарних днів такої відпустки. При цьому заява від працівника не потрібна.

Також звернув увагу, що відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, додаткові соціальні відпустки відносяться до додаткової заробітної плати і є судові рішення, коли з працівницею не розрахувалися у день звільнення та не сплатили 167 грн. компенсації за додаткову соціальну відпустку — на день фактичного розрахунку повинні були сплатити майже 3000 грн.

Запропонував переглянути індивідуальні дані кожного з працівників і зробити перерахунок виплат;

Щодо очікуваних ризиків:

Потрібно враховувати заборгованість по оздоровчім виплатам (постанова Кабміну 524 від 2011р.). В постанові зазначено право на допомогу на оздоровлення медичним працівникам одночасно з наданням щорічної основної відпустки, причому не важливо за які робочі роки надавалася така відпустка та основний це робітник чи сумісник. Навіть заяви за умовами постанови Кабміну на таку допомогу працівник подавати не зобов'язаний.

Ця постанова – норма прямої дії, яка не передбачає виключень, навіть якщо працівник працює на неповну ставку. Тому, якщо звільняти мед.працівника, якому у 2012 була надана щорічна основна відпустка, а не була сплачена допомога на оздоровлення — то ці суми також потрібно враховувати.

Відкритим залишається питання щодо нереєстрації наказу МОЗ 176-о від 21.09.2012 року Міністерством юстиції. Більш того, у вказаному наказі є внутрішні неузгодженості: у п.3.1 та п.3.5. Так, згідно п.3.1. наказу 176-о, «Головам ліквідаційних комісій вказано за 2 місяці, провести вивільнення працівників», при цьому в п.3.5. зазначається, що Голови ліквідаційних комісій повинні повідомити первинні Профспілки стосовно вивільнення працівників згідно законодавства;

Згідно законодавства — це ст.49-4 частина 2 Кодексу законів про працю і аналогічна норма у Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» ст.22 частина 3, які забов’язують і у випадку ліквідації попередити первинну Профспілку за 3 місяці. Перевірка довела, що цей пункт є в колективних договорах закладів.

Наказ 176-о без додатків не є дійсним, а самі додатки до нього були отримані у жовтні місяці і при виконаний п.3.1., вимоги п.3.5. не враховані. Якщо процедура порушена, це вимагає змін термінів (з 2-х місяців на 3).

Ліквідація сама по собі не передбачає отримання згоди профкому на вивільнення працівників, проте (ст.43 Кодексу законів про працю). Проте ст.252 цього кодексу, передбачає зобов’язання отримати згоду на вивільнення представників виборчих органів первинних профспілкових організацій.

Згідно із вище зазначеними вимогами, наша організація відмовила у наданні згоди на вивільнення Голови профкому Донецької облСЕС та членів профкому.

На минулому спільному засіданні у лютому 2012 року у цьому ж залі з питань реформування СЕС з нашої сторони, за підписом голови обласної профорганізації Поляковської О.В, було письмове звернення щодо нашого бачення розгляду цих питань, у якому була викладена пропозиція стосовно перенесення строків реформування СЕС не менш ніж на один на рік, та були зазначені вимоги ст.49-4 КЗпП.

У листі, який надійшов від департаменту роботи з персоналом, освіти і науки, нажаль вказана лише ст.184 Кодексу законів про працю, в якій йдеться тільки про працевлаштування вагітних, жінок із дітьми до 3х років, матерів – одиначок, тощо. Проте, є ще ст.186-1, в якій такі ж вимоги розповсюджуються: на чоловіків із дітьми до 18 років без матері, або якщо матір тривалий час перебуває в однодум з лікувальних закладів; опікунів, піклувальників, прийомних батьків

Вирішили:

 Врахувати вищезазначене.

Запит про надання повного тексту протоколу зроблений; очікуємо отримання.

_______________________________________________________________

Справу про СЕС призначено до розгляду на 27.11.2012р. о 10:05 в приміщенні Київського апеляційного адміністративного суду.

Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті.

__________________________________________________________

02.11.2012р., телефоном канцелярії Київського апеляційного адміністративного суду (044 254 21 99), ми дізналися про можливе відкриття провадження та призначення справи СЕС до слухання на 27.11.2012р. - вимушені спрямувати третє відповідне клопотання...

Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті.

__________________________________________________________________

     31.10.2012р., після отримання листа від Київського апеляційного адміністративного суду, спрямували повторне клопотання до суду про відкриття провадження по справі та призначення її до розгляду.

_______________________________________________________

     30.10.2012р., до МОЗ та Мінюсту було спрямовано листа, відповідно до якого просимо роз'яснити підстави нереєстрації наказу Міністерства охорони здоров'я України № 176-о від 21.09.2012р. «Про ліквідацію бюджетних закладів, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України» (далі — Наказ) та усунути внутрішні неузгодженості його пунктів 3.1 та 3.5 з урахуванням вимог трудового законодавства.

(Частина 2 статті 49-4 КЗпП України встановлює, що ліквідація підприємств може здійснюватися тільки після завчасного надання професійним спілкам інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення. Власник або уповноважений ним орган не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення проводить консультації з професійними спілками про заходи щодо пом'якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення. Проте пункт 3.1 Наказу, головам ліквідаційних комісій приписав “у двомісячний строк” з моменту реєстрації цього наказу здійснити в установленому законодавством порядку заходи щодо ліквідації Державних санепідстанцій).

______________________________________________________ 

23.10.2012р. Провадження по справі у Київському апеляційному адміністративному суді не відкрито. Направили відповідне клопотання до суду.

18.10.2012р., після наших звернень, справу  про захист працівників СЕС з Окружного адміністративного суду міста Києва більш ніж з тижневою затримкою передали до Київського апеляційного адміністративного суду. Очікуємо на відкриття провадження та призначення справи до розгляду.

Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

_________________________________________________________________

Станом на 16.10.2012р.,  Київський апеляційний адміністративний суд не отримав від Окружного адміністративного суду міста Києва  матеріали справи по СЕС, що вказує на порушення останнім вимог частини 1 статті 188 Кодексу адміністративного судочинства України, за якими суд першої інстанції через три дні після закінчення строку на подання апеляційної скарги повинен надіслати вказані скарги разом зі справою до апеляційного адмінсуду. Враховуючи той факт, що ухвали суду першої інстанції від 26.09.2012р. по справі № 2а-8124/12/2670 нами були  отримані лише 01.10.2012р., — тому виконання вказаних вимог Кодексу адміністративного судочинства мало відбутися не пізніше 10.10.2012р.

У зв'язку з цим порушенням ми надіслали відповідні листи як до суду першої, так і до суду апеляційної інстанцій.

Боротьба триває. Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

_________________________________________________________________

03.10.2012р., до Київського апеляційного адміністративного суду нами були подані Апеляційні скарги на ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.09.2012р. Однією апеляційної скаргою ми намагаємося зобов'язати суд першої інстанції відкрити провадження по справі,     а   другою — вимагаємо задовольнити наше повторне Клопотання про забезпечення адміністративного позову та заборонити виконання:

- частини пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 14.11.2011р. “Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади” в частині, згідно якої Міністерству охорони здоров'я доручено здійснити заходи щодо ліквідації бюджетних установ та підприємств, працівники яких здійснюють функції, передбачені положеннями про центральні органи виконавчої влади;

- пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 14.11.2011р. “Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади”, відповідно до якого Міністерству охорони здоров'я разом з Державноюсанітарно-епідеміологічною службою доручено забезпечити скорочення у 2012році щокварталу не менше ніж 6 тис. працівників установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, які функціонують у системі Міністерства охорони здоров'я, до досягнення затвердженої цією постановою граничної чисельності працівників територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби;

- частини Додатку до постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 14.11.2011р. “Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади”, яким на 01.01.2013р. встановлюється гранічна чисельність працівників Держсанепідслужби 29996, у тому числі державних службовців 2500.

 

Враховуючи суспільну важність порушеного питання, заплановане наявне порушення інтересів і трудових прав усіх працівників Державної санепідслужби, — пропонуємо подати заяву про приєднання до нашої апеляційної скарги щодо задоволення нашого повторного Клопотання про забезпечення адміністративного позову.

Для тих, кто бажає приєднатися до нашої апеляційної скарги, пропонуємо примірний зміст відповідної Заяви з довіреністю. Заяву та оригінал квитанції про сплату судового збору, потрібно спрямувати до Київського апеляційного адміністративного суду. ОДНОЧАСНО, необхідно надіслати на нашу адресу орігінал Довіреності та копію Заяви про приєднання до нашої апеляційної скарги. (Увага! Якщо особиста участь у суді не планується і довіреність не має можливості оформити, - Заяву про приєднання до нашої апеляційної скарги спрямовувати до суду не доцільно.) При виникненні питань - спрямовуйте їх на нашу ел.адресу: donetsk(at)medprof.org.ua з поміткою: "Боротьба за СЕС".

 

01.10.2012р. отримані ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.09.2012р. про відмову щодо вжиття заходів забезпечення позову    та    про залишення позовної заяви без розгляду. Готуємо апеляційні скарги - правда за нами!

 26.09.2012р., відбулося попереднє засідання Окружного адміністративного суду міста Києва з приводу нашого адміністративного позову до Кабміну.

У ході засідання, нами було заявлене повторне клопотання про забезпечення позову з метою зупинити незаконне скорочення працівників Державної санепідслужби та ліквідації останньої.

Суд відмовив у задоволенні цього клопотання, пояснивши, що очевидності загроз будь-чиїм правам та інтересам від постанови Кабмину № 1184 на цієї стадії судового процесу "не вбачається". Повний текст постанови суду буде судом складений пізніше та надісланий сторонам; вступну та резолютивну частину ухвали див.тут.

Під час розгляду клопотання Кабміну про залишення адмінпозову без розгляду з приводу пропуску, на думку Кабміну, 6-місячного строку звернення до суду (постанова КМУ 1184 була вперше надрукована в газеті "Урядовий кур'єр" 24.11.2011р., а позов був поданий 09.06.2012р.), ми заперечували тим, що 6-місячний строк звернення до суду повинно відлічувати з моменту, коли ми отримали документальні докази про порушення наших інтересів та інтересів і прав працівників ДержСЕС - тобто з 12.03.2012р. - дати отримання листа від Кабміну, з якого слідує, що йому невідомо відкіля взялися та чим обгрунтовані зазначені у Постанові КМУ 1184 цифри до яких повинно привести чисельність працівників ДержСЕС на 01.01.2013р. і що після отримання вказаного листа,  ми намагалися захистити права та інтереси працівників ДержСЕС звертаючись з відповідними вимогами до Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та до Служби безпеки України. Така позиція цілком узгоджується з ви  могами статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України. Однак, суд задовольнив клопотання Кабміну з цього питання і відмовив нам у відкритті провадження по справі (тобто у її розгляді взагалі))... Вступна та резолютивна частина цієї ухвали суду див.тут.

ВКАЗАНІ УХВАЛИ СУДУ НЕ НАБУЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ І ПІСЛЯ ЇХ СКЛАДЕННЯ СУДОМ  У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  ТА ОТРИМАННЯ НАМИ - ВОНИ БУДУТЬ ОСКАРЖЕНІ У АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ.

Сьогодні вдалося отримати повний текст ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 20.09.2012р., яким суд визнав "правомірним" першу ухвалу Окружного адмінсуду м.Києва, який раніше також не побачив підстав для зупинення дії оскаржених нами пунктів постанови Кабміну 1184. (Не зважаючи на те, що в цій ухвалі вказано на можливість її оскарження до Вищого адміністративного суду України у касаційному порядку, на жаль, така можливість не передбачена Кодексом адміністративного судочинства, тому що до Вищого адмінсуду можна оскаржити лише ті ухвали, які заважають подальшому провадженню у справі, що до ухвали від 20.09.2012р. не відноситься.)

Боротьба триває, приєднуйтесь!

Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті.

20.09.2012р., відбулося засідання Київського апеляційного адміністративного суду; на жаль, на цей раз нам відмовили у задоволенні апеляційної скарги.

Найближчий шанс зупинити відповідні пункти постанови Кабміну, які ведуть до скорочення працівників Держсанепідслужби і її ліквідації — 26.09.2012р. о 14:30 під час попереднього розгляду справи Окружним адміністративним судом м.Києва — будемо подавати повторне Клопотання про забезпечення позову.

Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду (вступна та резолютивна частини) від 20.09.2012р. див.тут.

Повний текст буде складений судом лише 25.09.2012р.

Слідкуйте за новинами на нашому сайті.  

10.09.2012р., відповідно до ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.06.2012р., повинно було відбутися попереднє засідання по справі № 2а-8124/12/2670 за нашим позовом до Кабміну про визнання недійсними та незаконними пунктів 4 та 5 його постанови № 1184 від 14.11.2011р. Однак, з'явившись до суду, нас повідомили про перенесення розгляду справи на 26.09.2012р. о 14:30 у з'вязку зі знаходженням судді на навчанні... Подати повторне Клопотання про забезпечення позову не вдалося (бо не було засідання суду); 20.09.2012р. - відбудеться продовження розгляду нашої апеляційної скарги у Апеляційному адмінсуді м.Києва на ухвалу суду першої інстанції щодо незадоволення першого Клопотання про призупинення дії частини постанови КМУ № 1184 щодо незаконності скорочення працівників Держсанепідслужби.

Київський апеляційний адміністративний суд у судовому засіданні 30.08.2012р. на якому розглядалася наша апеляційна скарга відносно вимог призупинити дію пунктів 4 і 5 та частини додатку до постанови КМУ № 1184 від 14.11.2011р. щодо заборони скорочення працівників СЕС - оголосив перерву до 20.09.2012р. ...

Процесуально ще є можливість приєднатися до нашої апеляційної cкарги.

Найближче засідання по справі - 10.09.2012р. об 11:30 в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: Київ, вул.Хрещатик, 10, зал судового засідання № 2. Відбудеться попередній розгляд справи за нашим позовом до Кабміну. Будемо заявляти повторно клопотання про зупинення дії пунктів 4 і 5 постанови КМУ 1184. Надсилайте до нас факти скорочення працівників СЄС:

електронна адреса: donetsk(at)medprof.org.ua

адреса: 83001, м.Донецьк, вул.Артема, 87

факс 062 305 11 69

Первинним профспілковим організаціям доцільно відмовляти роботодавцям в наданні згоди скорочення працівників СЕС з мотивів оскарження у суді нашою організацією пунктів 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 14.11.2011р.  

УВАГА! Розгляд нашої апеляційної скарги призначено на 30.08.2012р. о 09:45 за адресою: м.Київ, вул. Московська, 8 корп.30, зала судового засідання № 5 Київський апеляційний адміністративний суд. Ще є час приєднатися до нашої апеляційної скарги. Щиро дякуємо тим, хто це вже зробив!
Пакет документів для бажаючих приєднатися до нашої апеляційної скарги (для працівників Державної санепідслужби, інтереси яких були порушені постановою Кабміну № 1184 від 14.11.2012р. (Інструкція: Заповнити заяву, сплатити квітанцію, ці документи та повідомлення про звільнення за скороченням (та/або ще і наказ про це) - направити рекомендованим листом до суду на адресу, яка вказана у Заяві про приєднання..., а копіі того, що направили до суду і саму довіреність - направити рекомендованим листом до нашої організації на адресу: 83001, м.Донецьк, вул Артема, 87 Донецька обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я України
Апеляційна скарга на ухвалу Окружного адмін.суду міста Києва від 27.06.2012р. про відмову в забезпеченні нашого позову до Кабміну
Ухвала Окружного адмін.суду міста Києва про відмову вжиття заході забезпечення позову від 27.06.2012р. (відмовили без розгляду справи, яка призначена лише на 10.09.2012р. призупиняти оскаржені пункти постанови Кабміну № 1184 від 14.11.2012р., якими приписано щокварталу скорочувати по 6000 працівників Державної санепідслужби України)
Ухвала Окружного адміністративного суду про відкриття провадження у справі від 27.06.2012р.
Лист до Окружного адміністративного суду міста Києва на ухвали суду від 18.06.2012р. та 20.06.2012р.
Ухвала Окружного адмін.суду міста Києва від 20.06.2012р. про внесення виправлень у судове рішення від 18.06.2012р.
Ухвала Окружного адмін.суду міста Києва про залишення позовної заяви без руху від 18.06.2012р.
Лист до Окружного адміністративного суду міста Києва про розшук нашого позову до Кабміну
Клопотання про забезпечення адмін.позову до Кабміну на частину постанови № 1184 від 14.11.2011р.
Адміністративний позов до Кабміну на частину постанови № 1184 від 14.11.2011р.
Відповідь з Кабміну на наш запит про незаконність прийняття постанови КМУ № 1184 від 14.11.2011р.
Запит до Кабміну про документальні підтвердження та обгрунтування скорочення працівників Державної санепідслужби за постановою КМУ № 1184 від 14.11.2011р.
Відповідь від МОЗ що з ним не погоджували постанову КМУ № 1184 від 14.11.2011р.

немає новин.

Календар подій

Попередні October - 2023 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Фотодокументи